Om oss:

Vi är en liten men aktiv församling med regelbunden verksamhet: Nästan varje söndag har vi någon form av samling, ofta gudstjänst klockan 11, men ibland musikcafé på kvällen. Varje tisdag inbjuder vi till Bibel och bön. Det är precis som det låter: Bibelläsning med samtal om det vi läst och en stund av bön.

Varje söndag samlas ett fyrtiotal personer från många olika bakgrunder till
gudstjänst i Jokkmokks frikyrka.  Det vi har gemensamt är att vi tror på
Jesus, Guds son, och vill följa honom. Bibeln är vårt rättesnöre i tro och i
våra liv. Vi tror att Den Helige Ande är verksam idag. Vi strävar efter att ge
varandra stöd i vardagslivet och vara till hjälp i det vi kan i vår omgivning
och i världen.  Att göra Jesu känd är vårt uppdrag och präglar vår
verksamhet.

Grottan är ett ungdomscafé / fritidsgård i kyrkans källare som är öppet på fredagkvällar för ungdomar i högstadiet och gymnasiet. Här kan man fika, spela spel, pingis eller biljard och hänga med sina kompisar.

 Vår församling har för närvande ingen anställd, utan alla uppgifter sköts på frivillig väg, alltifrån predikan och musik till servering och städning.


Historisk bakgrund:

Fram till 1858 var det i Sverige förbjudet att samlas och läsa Bibeln
tillsammans med andra och det gavs stränga straff om man bröt lagen. Trots det
döptes redan 1848 en grupp troende. Sedan dess har ett stort antal frikyrkor
och samfund kommit till.  Man beräknar att c:a 250.000 personer i Sverige
tillhör en frikyrka.

I Jokkmokk grundades det första bönehuset år 1918. 1996 gick Pingstkyrkan
och Salemförsamlingen (Evangeliska Frikyrkan) ihop och bildade Jokkmokks frikyrka. Kontakt

Jokkmokks Frikyrka - Salem Klippgatan 8, 962 32 Jokkmokk jokkmokksfrikyrka@gmail.com