Samarbetar ni med andra kyrkor?

Ja, vi firar gudstjänst tillsammans med Svenska kyrkan några gånger om året. Vi har också gudstjänstgemenskap och predikoutbyte med andra frikyrkor i vår region.