Hur styrs er församling?

Jokkmokks frikyrka är juridiskt sett en förening med stadgar, styrelse, ordförande och revisorer som väljs för ett år i taget. Styrelsen förbereder frågor och förslag men det är församlingen som beslutar i frågor som rör ekonomi, fastighet och verksamhet.