Söndag 30 september 11.00 Gudstjänst

27.08.2018 13:40
Gudstjänst med nattvard. Anna-Lena Andersson. Kyrkkaffe, därefter informationsmöte och församlingsfrågor.