Klippgatan 8 

 


Under barn och ungdomsgudstjänsten fick vi hjälpas åt att illustrera trosbekännelsen. På bilden ser vi tredje punkten:

Vi tror ock på den helige Ande,

en helig allmännerlig kyrka,

de heligas samfund,

syndernas förlåtelse

och ett evigt liv.